VvE’s per 1 juli verplicht tot hebben van reservefonds voor groot onderhoud

Al sinds 2008 is het voor VvE’s verplicht om een reservefonds te hebben waarmee groot onderhoud aan het appartementsgebouw gefinancierd kan worden. Echter, het is niet voorgeschreven hoeveel een VvE in kas moet hebben. Hier komt per 1 juli 2016 verandering in. Een nieuwe wet schrijft vanaf die datum voor dat VvE’s een reservefonds dienen te hebben ter waarde van minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Als een VvE’s niet aan deze eis voldoet moet de vereniging maatregelen nemen. In veel gevallen wordt het voor de VvE noodzakelijk om de maandelijkse bijdrage voor de appartementseigenaren te verhogen.

Het bedrag dat een VvE in kas moet hebben

Het is niet noodzakelijk dat de 0,5% van de herbouwwaarde al op 1 juli 2016 in de kas zit. Er komt een overgangstermijn van drie jaar waarin zij de tijd krijgen om het verplichte bedrag in de kas te krijgen. Bij een actueel en degelijk onderhodusplan mag de VvE van de 0,05% afwijken. In dat geval kan de VvE de inleg voor het reservefonds zelf vaststellen op basis van de onderhoudsplanning.

Gevolgen voor appartementseigenaren?

Wanneer de VvE geen of bijna geen geld in het fonds heeft is het dus nodig dat er reserves worden opgebouwd. De maandelijkse bijdrage zou hierdoor fors kunnen stijgen.

De wetgeving over het reservefonds is nog niet definitief. 
Categorieën

Recent verschenen