Privacy 

Zekerheid, betrouwbaarheid, vertrouwen en zorgvuldigheid zijn kernbegrippen binnen de financiële dienstverlening. U mag van ons verwachten dat wij altijd zorgvuldig met uw gegevens zullen omgaan.

Voor uw persoonlijke gegevens in het digitale dossier geldt een toegangsbeveiliging via inlogcode en automatisch gegenereerd wachtwoord, waardoor uitsluitend uzelf en niemand anders hier toegang toe heeft.

De op de web-formulieren ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. De aanvrager verklaart zich akkoord met toepassing van de verzekeringsvoorwaarden.

Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat Heinenoord Assuradeuren uw gegevens nooit aan anderen beschikbaar zal stellen en nooit zal gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze heeft ingevoerd.