Gedragscode

Wij hechten veel waarde aan een integere bedrijfsvoering. Binnen de verzekeringsbranche zijn initiatieven genomen om de integriteit in de bedrijfsvoering te bewaken. Heinenoord Assuradeuren staat achter het volmachtprotocol en de gedragscode NVGA 2012.

>>Gedragscode NVGA
>> Protocol volmacht
>> Conflicterende situaties