U bent consument/ondernemer.

Heinenoord Assuradeuren werkt samen met veel tussenpersonen in Nederland. Wij zijn geen verzekeringsmaatschappij, maar wij zijn de schakel tussen grote verzekeraars en uw tussenpersoon. U als consument profiteert hier ook van! Door ons productaanbod heeft u ook de keuze uit goede verzekeringen. De aangesloten tussenpersonen werken met onze webapplicatie waar ook u gebruik van kunt maken via uw tussenpersoon.

Vraag over een verzekering? Neem contact op met uw tussenpersoon

Als u een vraag heeft over een verzekering dan dient u contact op te nemen met uw tussenpersoon. Hij adviseert u over verzekeringen, voert wijzigingen door en voorziet u van de gewenste informatie.

Schade melden?

Polisvoorwaarden

Op zoek naar polisvoorwaarden? Wij maken het u gemakkelijk. Hier treft u de voorwaarden aan van de verzekeraars waarmee wij werken.

Verzekeringskaarten

Wij vinden het belangrijk dat u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering ziet. Wat is wel en wat is niet verzekerd? Wat wordt er vergoed? Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen? De antwoorden op deze vragen staan in de Verzekeringskaart.

Heeft u een klacht?

Heeft u ondanks onze inspanningen een klacht over een product van Heinenoord Assuradeuren of over onze dienstverlening?

Vraag in eerste instantie uw intermediair om advies. Deze zoekt, als het nodig is in overleg met Heinenoord, naar een passende oplossing. Heeft het overleg met uw intermediair en/of de direct betrokkenen bij Heinenoord geen bevredigend resultaat opgeleverd? Dan kunt u een klacht per post indienen bij de directie, of gebruik het  klachtenformulier hiernaast.

  1. Vermeld hierin duidelijk de aard van uw klacht en voeg alle relevante correspondentie toe.
  2. Wij vernemen ook graag op welke wijze uw klacht naar uw mening het beste kan worden opgelost.

Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk beoordelen en hier binnen 10 werkdagen inhoudelijk op reageren.
Indien u na ontvangst van het definitieve standpunt van Heinenoord van mening bent dat uw klacht nog niet naar tevredenheid werd opgelost, kunt u uw klacht (binnen drie maanden) kostenloos voorleggen aan de Financiële Ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). De Financiële Ombudsman is onafhankelijk en bemiddelt tussen partijen.

Voor verdere informatie over het KiFiD verwijzen wij u graag naar haar website: www.kifid.nl

Het postadres van KiFiD luidt:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Als u zich niet in het advies van de Financiële Ombudsman kunt vinden kunt u uw klacht (binnen drie maanden) voorleggen aan de Geschillencommissie van KiFiD.

 

Klachtenformulier

11 + 4 =