Heinenoord Assuradeuren b.v. is gestart op 1 april 1994, als volmachtkantoor van Assurantiekantoor T.A. van den Berg uit Heinenoord.
Het behalen van het volmacht diploma in 1993 was voor Arie van den Berg reden om de mogelijkheden tot het opzetten van een volmacht bedrijf te bekijken. Het assuradeurenbedrijf werd opgericht met 4 aandeelhouders t.w. Arie van den Berg, Teun van den Berg, Koos Lammers en Koos Vermaat.

In de startfase werden er een aantal volmachten verkregen van maatschappijen die een behoorlijk grote portefeuille hadden bij het Assurantiekantoor. Al snel werd er een samenwerking gestart met de eerste tussenpersonen Henk den Uil uit Sliedrecht en Assuflex uit Den Bosch

Door deze samenwerking ging de groei van het volmachtbedrijf veel sneller dan we bij de start voor mogelijk hadden gehouden. In deze begin jaren groeide de premiestroom per jaar met ruim 35 %. Ons speciale product voor het verzekeren van brommobielen wat exclusief door Assuflex op de markt werd gebracht was een van de belangrijke groeifactoren aan het einde van de jaren 90.

Door de overnames die assurantiekantoor v.d. Berg, onder de naam BeneVia adviesgroep vanaf 2000, deed zette de groei ook in de latere  jaren flink door.

Bij Heinenoord Assuradeuren is het mogelijk om van alle maatschappijen die een volmacht hebben gegeven, de verzekeringen af te sluiten. Hiernaast kent Heinenoord een aantal speciale producten (deze wijken af door betere voorwaarden en premie) die alleen bij Heinenoord af te sluiten zijn en die dan weer worden ondergebracht in een zogenaamde pool waarin dan een aantal maatschappijen voor een percentage tekenen.

Van de vier aandeelhouders tijdens de oprichting hebben er drie hun aandelen overgedragen aan mede aandeelhouder A. v.d. Berg beheer b.v. van directeur Arie van den Berg. Met de komst van Qumulus Invest zijn de aandelen overgedragen aan Heinenoord Holding waarin van de huidige directie Arie van den Berg mede aandeelhouder is.

In 2006 was Heinenoord Assuradeuren inmiddels gegroeid naar 15 miljoen euro premie per jaar. Naast het eigen zusterbedrijf BeneVia zijn Assuflex en Henk den Uil, die Heinenoord steeds trouw zijn gebleven, sluiten er dan meerdere kantoren aan bij het volmachtbedrijf.

Door de ontwikkelingen in de eigen ICT omgeving die vanaf januari 2006, via de cloud,   in de markt worden gezet groeit het volmacht bedrijf goed, het aantal aangesloten tussenpersonen neemt toe en ook natuurlijk de premie.

In 2009 wordt er besloten om de collega TBF assuradeuren uit Maassluis over te nemen.
Door deze overname komen er flink wat tussenpersonen bij en hebben we ook een eigen beurs bedrijf wat moeilijke risico’s als makelaar op de assurantie beurs onderbrengt voor tussenpersonen.

In 2013 volgt een volgende overname collega Provide verzekeringen uit Alphen a/d Rijn komt erbij en mede hierdoor kunnen we weer een mooie stap voorwaarts maken in premie en aangesloten tussenpersonen.

Anno 2016 hebben we een kleine 50 miljoen premie in volmacht en ruim 7 miljoen via onze beurs makelaar. We werken hiervoor samen met ongeveer 300 tussenpersonen

In 2017 nemen wij Korenhof Assuradeuren uit Schoonhoven over

In dit jaar gaat Qumulus invest deelnemen in ons bedrijf. De directie houdt dan een deel van de aandelen en blijft in de zelfde setting aan

In 2018 nemen we Bruton Assuradeuren over uit Capelle a/d IJssel

In 2019 volgt de overname van Honestas Assuradeuren uit Bussum

Hierdoor krijgen wij de beschikken over GIO klassiekerverzekering

oor deze overnames gaat de premie in volmacht in 2019 omhoog naar ruim 65 miljoen verdeelt over 20 volmacht maatschappijen

In 2020 volgen de overnames van o.a. Fidus uit Geleen, Combinass uit Woerden, BAE uit Eindhoven Door de overname van Combinass krijgen we de beschikking over een volmacht van Fatum/ Guardian en met de overname van BAE groeit het aantal aangesloten tussenpersonen naar ruim 450.

De premie binnen het assuradeuren bedrijf zal in begin 2021 ruim 100 miljoen zijn

 

Volmachten
Geschiedenis

^
april 1994
  • Vezeno schadeverzekeringen nu Avero Achmea
  • Helvetia/ Elvia nu London verzekeringen
  • NOG verzekeringen nu VIVAT Schadeverzekeringen N.V. h.o.d.n. Reaal
^
januari 1995

Stad Rotterdam nu Fortis ASR

^
mei 1995

Amev schadeverzekeringen nu Fortis ASR

^
juli 1995

DAS rechtsbijstand

^
januari 1997

Elvia Reisverzekeringen

^
december 2000

Goudse verzekeringen

^
oktober 2001

Nationale Nederlanden

^
augustus 2002

Unigarant

^
september 2002

de Noord Hollandsche van 1816

^
maart 2004

ARAG rechtsbijstand

^
juni 2006

Delta Lloyd nu Nationale Nederlanden

^
mei 2007

Monuta

^
april 2009

Overname TBF Amlin

^
januari 2010

Generali

^
augustus 2011

Midglas

^
januari 2012

Yarden door overname Hema verzekeringen

^
november 2013

Provide : HDI en Zevenwouden

Meer informatie?