U heeft een klacht

Heeft u ondanks onze inspanningen een klacht over een product van Heinenoord Assuradeuren of over onze dienstverlening?

Vraag in eerste instantie uw intermediair om advies. Deze zoekt, als het nodig is in overleg met Heinenoord, naar een passende oplossing.

Heeft het overleg met uw intermediair en/of de direct betrokkenen bij Heinenoord geen bevredigend resultaat opgeleverd? Dan kunt u een klacht per post indienen bij de directie, of mailen naar info@heinenoord.nl o.v.v. “klacht”.

Vermeld hierin duidelijk de aard van uw klacht en voeg alle relevante correspondentie toe.
Graag vernemen wij ook op welke wijze uw klacht naar uw mening het beste kan worden opgelost.
Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk beoordelen en hier binnen 10 werkdagen inhoudelijk op reageren.
Indien u na ontvangst van het definitieve standpunt van Heinenoord van mening bent dat uw klacht nog niet naar tevredenheid werd opgelost, kunt u uw klacht (binnen drie maanden) kostenloos voorleggen aan de Financiële Ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). De Financiële Ombudsman is onafhankelijk en bemiddelt tussen partijen.

Voor verdere informatie over het KiFiD verwijzen wij u graag naar haar website: www.kifid.nl
Het postadres van KiFiD luidt: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG

Als u zich niet in het advies van de Financiële Ombudsman kunt vinden kunt u uw klacht (binnen drie maanden) voorleggen aan de Geschillencommissie van KiFiD.