U heeft schade. Wat nu?

 

Wat vervelend dat u schade heeft. Met een schadeverzekering van ons bent u verzekerd van een snelle en deskundige schadebehandeling. Op deze pagina vindt u meer informatie over de schadebehandeling. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze dan aan uw verzekeringsadviseur of schade-expert.

Schade-expert

De schade-expert

Heeft u schade? Dan schakelen wij in veel gevallen een schade-expert voor u in. De schade-expert bepaalt de omvang van de schade. Daarnaast controleert hij of het verzekerde bedrag klopt. Hij schakelt herstelbedrijven óf schoonmaakbedrijven in, informeert u over mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting én bespreekt preventieve maatregelen. De schade-expert is een expert van de verzekeraar of van een extern expertisebureau. Wie de schade-expert is laten wij weten op het moment dat wij uw schade in behandeling nemen.

De schade-expert is op de hoogte van alle voorwaarden en clausules van uw verzekering. Zo helpt hij u snel en deskundig op weg. Schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie vindt u op www.nivre.nl. De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Deze leest u op www.verzekeraars.nl.

Zelf een schade-expert kiezen?

Wilt u naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert? Dit heet een ‘contra-expert’. In dit geval benoemen de contra-expert en onze schade-expert vooraf een derde schade-expert. Deze derde schade-expert bepaalt wat de schade is, op het moment dat de contra-expert en onze schade-expert het niet eens zijn over de hoogte van het schadebedrag.

De redelijke kosten van alle experts betalen wij. Behalve kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben. Wij doen geen beroep op de beperking die nog in de oudere polisvoorwaarden voorkomt, namelijk dat de vergoeding van de kosten van uw expert beperkt is tot maximaal het bedrag dat wij aan onze expert hebben betaald. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betalen wij niet tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn.

Voorkom achteraf onverwachte kosten. Bepaal vooraf wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Uw verzekeringsadviseur helpt u hier graag bij! Heeft u vragen over het inschakelen van een contra-expert? Stel ze aan uw verzekeringsadviseur.

De rol van de onderzoekers

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen schakelen wij soms een onderzoeksbureau in. De onderzoeker van dit bureau stelt vragen over de feiten en omstandigheden bij de schade. Wij betalen de kosten van dit onderzoek. De onderzoekers houden zich aan de geldende gedragscodes en protocollen. U leest de gedragsregels en protocollen op www.verzekeraars.nl. Wilt u zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Schakel dan een gekwalificeerd onderzoeksbureau in. Uw verzekeringsadviseur informeert u hier graag over. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Herstel

Wat doet het herstelbedrijf? En wie betaalt daarvoor?

Heeft u een schade en laten wij uw schade herstellen? Dan geven wij een herstelbedrijf namens u de opdracht om de schade zo snel mogelijk te beperken en herstellen. Schadeherstel gebeurt vaak op verschillende manieren en door verschillende bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een bouwbedrijf of schoonmaakbedrijf. Wij overleggen altijd met u voordat we een herstelbedrijf inschakelen. Wij betalen de kosten van het herstelbedrijf.

Wilt u dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert? Dan is dit vaak mogelijk. Het herstelbedrijf laat u vooraf weten hoeveel dat kost. U betaalt de kosten van deze extra werkzaamheden zelf.

Vaak vragen herstelbedrijven u een ‘Akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geeft u ons toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen. Bent u niet of niet genoeg verzekerd óf heeft u een eigen risico? Dan betaalt u dat deel van de schade zelf. Heeft u een vraag over het herstellen van de schade? Neem dan contact op met het herstelbedrijf. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de schade-expert.

Uw schade duurzaam hersteld

Het herstelbedrijf helpt u professioneel, maar ook met oog voor het milieu en de samenleving. De herstelbedrijven waar wij mee samenwerken voeren het keurmerk ‘Duurzaam Herstel’. Deze herstelbedrijven worden op duurzaamheid getoetst en voldoen aan strenge eisen.

U blijft de opdrachtgever

De schade-expert regelt het herstelbedrijf voor u, maar formeel blijf u de opdrachtgever. Dat betekent dat u het opdrachtformulier moet ondertekenen. Geldt er een eigen risico of BTW-verrekening? Dan ontvangt u hiervan de nota.

Verwachtingen

Wat mag u van ons verwachten?

Heeft u een schade? Dan mag u het volgende van ons verwachten:

 

 • Wij regelen de schadebehandeling snel en deskundig
 • Is de schade herstelbaar? Dan schakelen wij voor u een herstelbedrijf in.
 • We houden ons aan de afspraken die we met u hebben gemaakt in de polisvoorwaarden
 • Wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de kernwaarden en gedragsregels van financiële instellingen in deze gedragscode beschreven. U leest de gedragscode op verzekeraars.nl
  Wat verwachten wij van u?

  Na een schade helpen wij u zo goed mogelijk. Wel is het belangrijk om uzelf aan een aantal regels te houden:

   

  • Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt
  • Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te regelen
  • Geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te bepalen. Vraagt de schade-expert u om gegevens zoals nota’s of offertes? Geef deze dan zo snel mogelijk. Zo handelt de schade-expert de schade snel af.
  • Pleeg geen fraude. Bij fraude geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken, om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk aan het veranderen van bedragen op nota’s, of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Pleegt u fraude? Dan nemen wij passende maatregelen.

   Deel uw ervaring

   Is de schade-expert langs geweest of is schade hersteld door het herstelbedrijf? Dan willen wij graag weten hoe u dit heeft ervaren. Dit vragen we u door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor gebruiken wij het e-mailadres dat wij al van u hebben óf het e-mailadres dat u aan de schade-expert geeft. Door uw terugkoppeling verbeteren wij onze dienstverlening.

   Heeft u een klacht?

   Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Of bent u het niet eens met onze beslissing over uw verzoek om schadevergoeding? Bespreek uw klacht dan met uw verzekeringsadviseur. Samen met uw verzekeringsadviseur overleggen wij over een passende oplossing. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Bent u vervolgens niet tevreden met de behandeling van uw klacht? Dan kan u naar het Klachteninstituut voor de financiële dienstverlening (KiFiD), zie www.kifid.nl. Het KIFID behandelt alleen klachten van consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

   Lees de polisvoorwaarden

   Deze pagina is een korte samenvatting van de polisvoorwaarden. Precies weten waarvoor u bent verzekerd? Lees dan de polisvoorwaarden en de clausules op uw polisblad. Uw verzekeringsadviseur of onze schade-expert geeft u hier graag toelichting op. U vindt onze polisvoorwaarden op onze website.

   Nog vragen? Neem contact met ons op